Lions Club Texel werd in 1977 opgericht. Lionsleden van het eerste uur waren onder andere Frits Dijkstra, Jo Roeper, Paul Kuip, Joop Groen en Jan Vosjan. De club startte begin jaren tachtig met de Lionsveiling om geld voor goede doelen in te zamelen. De veiling groeide sindsdien uit tot dé jaarlijkse activiteit van de club. De Lionsveiling onderging in de loop der jaren een aantal keer een gedaanteverwisseling en bestaat nog steeds. Sinds 2022 is de Lionsveiling onderdeel van het evenement BUTE dat in 2022 voor het eerst door de Lions werd gehouden.

Op 11 augustus 1982 richtten de Lions en de Rotary op Texel gezamenlijk de Stichting Texelvakanties Gehandicapten op. Daar kwam in 1985 het Tesselhuus uit voort. Daar worden sindsdien jaarlijks kostenloos vakanties aangeboden aan mensen met ernstige fysieke beperkingen zoals spierziekten. De Lions en de Rotary spannen zich in om geld op te halen waarmee de vakanties betaald worden. 

In 2011 stond Lions Club Texel aan de basis van Jeugdfonds Texel, een fonds dat onderdeel is van het Texelfonds op Texel. Het jeugdfonds werd opgericht met €13.000,- dat de Lions ophaalden met de verkoop van de inventaris van het voormalige raadhuis van de gemeente Texel aan de Groeneplaats in Den Burg. Het kapitaal in het jeugdfonds groeide dankzij een paar giften door naar €74.000,-. De jaarlijkse rente daarvan is beschikbaar voor initiatieven, plannen en projecten voor en door kinderen en jongeren op Texel. De Lions stonden in 2004 met een gedoneerd startkapitaal van €1500,- ook aan de basis van de oprichting van het Texelfonds als lokaal gemeenschapsfonds voor Texel.

In 2014 ging – onder auspiciën van de Lions – Bedrijfs Ontbijtclub Texel van start om geld voor goede doelen op te halen. In 2017 begonnen de Lions samen met Voedselbank Texel met de jaarlijkse inzameling van waardepunten van Douwe Egberts voor pakken koffie in de voedselpakketten van de voedselbank.

De Lions startten in 2019 met het houden van Teamkwis Texel en in 2022 zag het nieuwe evenement BUTE van de Lions het levenslicht. De club doet daarmee nog immer wat bij de oprichting in 1977 werd beoogd: in actie komen voor de samenleving en geld ophalen zodat initiatieven en projecten van derden gefinancierd kunnen worden.